Vòng lắc kim cương vuông 5 viên chủ - DVL005

SKU:DVL005
103,999,000₫
Thông tin sản phẩm:
Kích thước:
Vật liệu:

LIÊN HỆ

 Vòng lắc kim cương vuông 5 viên chủ - DVL005
 Vòng lắc kim cương vuông 5 viên chủ - DVL005
 Vòng lắc kim cương vuông 5 viên chủ - DVL005
 Vòng lắc kim cương vuông 5 viên chủ - DVL005
 Vòng lắc kim cương vuông 5 viên chủ - DVL005